ZOSTAW NUMER. ODDZWONIMY W 30 SEKUND
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ZAINTERESOWANY USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KASPRZAKA 2 (DALEJ „BANK”) I TYM SAMYM WYRAŻAM ZGODĘ NA JEDNORAZOWE PRZETWORZENIE PRZEZ BANK MOICH DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W NINIEJSZYM FORMULARZU WYŁĄCZNIE W CELU PRZEKAZANIA MI INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ BANK W SPOSÓB ODPOWIADAJĄCY ZAKRESOWI DANYCH KONTAKTOWYCH PODANYCH PRZEZE MNIE W FORMULARZU. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST BANK, PODANIE DANYCH MA CHARAKTER DOBROWOLNY, A KAŻDEJ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIA. JEDNOCZEŚNIE BANK INFORMUJE, IŻ O ILE NIC INNEGO NIE WYNIKA Z UMÓW ZAWARTYCH Z BANKIEM LUB OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH BANKOWI, DANE BĘDĄ PRZETWARZANE DORAŹNIE DO CHWILI PRZEKAZANIA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ BANK.
OTWIERAMY PRZED TOBĄ PERSPEKTYWY
Spójrz na biznes szerzej z ofertą nowoczesnych narzędzi finansowych Banku BNP Paribas dla przedsiębiorstw i korporacji.
Wybierz Bank BNP Paribas - najlepszy bank na świecie dla korporacji według EUROMONEY AWARDS 2022¹.
KREDYT EKOLOGICZNY²
Skorzystaj z kredytu z dofinansowaniem na spłatę do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji i popraw efektywność energetyczną Twojej firmy, redukując zużycie energii pierwotnej o minimum 30%.
EKO FIRMA Z ZYSKIEM³
Sprawdź jak skorzystać z audytu energetycznego z dopłatą 90% oraz wsparcia ekspertów w zakresie optymalizacji efektów inwestycji.
KREDYT Z GWARANCJĄ BIZNESMAX⁴
Rozwijaj firmę z kredytem z gwarancją Biznesmax z dopłatą do odsetek przez 3 lata i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania inwestycji proekologicznych Twojej firmy.
ESG RATING-LINKED LOAN⁵
Zarządzaj zrównoważonym rozwojem firmy i zyskaj korzystniejsze warunki finansowania dzięki kredytowi powiązanemu z poprawą wyniku ratingu ESG.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.