ZOSTAW NUMER. ODDZWONIMY W 30 SEKUND
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ZAINTERESOWANY USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KASPRZAKA 2 (DALEJ „BANK”) I TYM SAMYM WYRAŻAM ZGODĘ NA JEDNORAZOWE PRZETWORZENIE PRZEZ BANK MOICH DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W NINIEJSZYM FORMULARZU WYŁĄCZNIE W CELU PRZEKAZANIA MI INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ BANK W SPOSÓB ODPOWIADAJĄCY ZAKRESOWI DANYCH KONTAKTOWYCH PODANYCH PRZEZE MNIE W FORMULARZU. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST BANK, PODANIE DANYCH MA CHARAKTER DOBROWOLNY, A KAŻDEJ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIA. JEDNOCZEŚNIE BANK INFORMUJE, IŻ O ILE NIC INNEGO NIE WYNIKA Z UMÓW ZAWARTYCH Z BANKIEM LUB OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH BANKOWI, DANE BĘDĄ PRZETWARZANE DORAŹNIE DO CHWILI PRZEKAZANIA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ BANK.
OTWIERAMY PRZED TOBĄ PERSPEKTYWY
Spójrz na biznes szerzej z ofertą nowoczesnych narzędzi finansowych Banku BNP Paribas dla przedsiębiorstw i korporacji.
Wybierz Bank BNP Paribas - Najlepszy Bank w Polsce dla korporacji i w zakresie ESG według EUROMONEY AWARDS 2023¹.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.